Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim na stránkach internetového obchodu www.nabytokprofi.sk . Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez udania dôvodu. Na už uzatvorenú kúpnu zmluvu sa vzťahujú obchodné podmienky platné v deň jej uzatvorenia.

 

PREDÁVAJÚCI: 

Profi nábytok
Považské Podhradie 401
017 04  Považská Bystrica
 
IČO:        46 855 050
IČ DPH:  SK 1073376447
Zápis:     Obvodný úrad Považská Bystrica
                Číslo živ. registra: 330-20202
Telefón:  0907/579 925
E-mail:    profinabytok @ px.sk   
 
 
Orgán dozoru:   Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trenčanský kraj,
                            Andreja Sládkoviča 11,  971 01 Prievidza 1
                            Telefón:  046/5422 771
                            E-mail: tn@soi.sk
                       

Prevádzková doba:   pondelok - piatok od 9:00 - do 15:00 hod

 

KUPUJÚCI:

Fyzická alebo právnická osoba (spotrebiteľ v zmysle zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zák. Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb o priestupkoch v znení neskorších predpisov), ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s firmou Profi nábytok odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.nabytokprofi.sk.  Potvrdením a odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, dodacími podmienkami, reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO A KUPUJÚCEHO

Predávajúci je povinný dodať na základe už uzatvorenej kúpnej zmluvy ( potvrdenej objednávky) kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne. Zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, zabaezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR. Ďalej je predávajúci povinný odovzdať najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej forme všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho zadodaný tovar.

Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznej objednávke.

 

OBJEDNANIE TOVARU

Objednávku môžte zadať týmito spôsobmi:

 • ON-line - zaregistrovaním sa v e-shope
 • Rýchla objednávka - vyplnením formulára TU.

 

OBJEDNÁVKA A POTVRDENIE OBJEDNÁVKY E-SHOPOM, UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie  všetkých údajov a náležitkosti požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho.

 

Náležitosti objednávky:

 • meno a priezvisko kupujúceho
 • kontaktná osoba
 • fakturačná a dodacia adresa
 • telefónne číslo a e-mailová adresa
 • ak sa jedná o právnicku osobu IČO, DIČ, IČ DPH (uvádza platca DPH)
 • objednávací kód tovaru
 • počet kusov
 • cena za jednotku, suma celkom
 • dátum vystavenia objednávky
 • spôsob úhrady tovaru
 • spôsob dopravy

 

Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky a potvrdením objednávky predávajúcim.

Po odoslaní objednávky Vám bude doručené na emailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii, automatické potvrdenie objednávky. Pokiaľ Vám tento email nebude doručený, skontrolujte si prosím, či ste pri registrácii zadali správnu emailovú adresu ( po prihlásení v registácii ju môžete meniť). Ak je emailová adresa správna a napriek tomu Vám automatické potvrdenie objednávky nebolo doručené, kontaktujte nás na tel. čísle 0907 579 925. Toto automaticky generované potvrdenie slúži len na overenie správnosti zadania objednávky, nie je považované za kúpnu zmluvu. Tá vzniká až po ručnom spracovaní a overení Vašej objednávky našim pracovníkom a jej následnom potvrdení e-mailom do 24 hod.

 

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením zo strany predávajúceho. Zrušenie objednávky musí kupujúci urobiť písomne zaslaním emailu na adresu objednavky@nabytok-profi.sk.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar v lehote určenej v kúpnej zmluve alebo cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. V prípade, že kupujúci už zaplatil kúpnu cenu tovaru za zrušenú objednávku, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní na určený účet.

 

CENA TOVARU

Tovar je vo vlastníctve predávajúceho až do okamihu úplného uhradenia jeho ceny kupujúcim. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru. Kupujúci nakupuje tovar za cenu, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky. Všetky ceny za tovar v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Ceny v eurach sú prepočítane konverzným kurzom 1€ = 30,1260 Sk.

Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovarov v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru mimo už uzatvorených a potvrdených objednávok. Náklady spojené s montážou a výnosom nie sú zahrnuté v cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.  

Spoločnosť Profi nábytok je platcom DPH.

 

MOŽNOSTI PLATBY

Na dobierku kuriérom

 • vybraný tovar je kupujúcemu zaslaný na dobierku
 • termín dodania - upresnený prostredníctvom e-mailu
 • platba - pri prevzatí tovaru
 • daňový doklad bude zaslaný elektronickou poštou
 • poplatok za tento typ platby je 2,90 €

 

Bankovým prevodom

 • zaslaním objednávky bude kupujúcemu pridelené číslo objednávky
 • e-mailom, po potvrdení objednávky, budú kupujúcemu doručené všetky údaje potrebné k prevedeniu platby
 • tovar sa expeduje až po prijatí platby na účet predávajúceho, presný termín je kupujúcemu oznámený telefonicky a e-malom   
 • daňový doklad bude zaslaný elektronickou poštou
 • číslo účtu: 2551317556 / 0200
 • tento typ platby je bez poplatku

 

DODACIA DOBA

Pri tovare skladom je dodacia doba do 5 pracovných dní po potvrdení objednávky ( tento termín neplatí pri prevádzke eshopu počas vianočných sviatkov ) .

Pri tovare na objednávku je dodacia doba pre konkrétny tovar uvedená priamo pri položke na internete. V prípade predĺženia dodacej doby zo strany výrobcu je povinný predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti informovať e-mailom.

 

DOPRAVA TOVARU

 • hodnota objednaného tovaru do 100,-€ - cena dopravy 9,90 €
 • hodnota objedaného tovaru do 1000,- € - cena dopravy 19,90 €
 • hodnota objednaného tovaru nad 1000,- € - cena dopravy 0,- €

 

1. Doprava tovar vlastnou prepravou - FIAT DUCATO.

Doprava nezahŕňa výnos tovaru ani inú manipuláciu s tovarom mimo vozidla. V prípade nutnosti sa výnos kalkuluje osobitne podľa druhu, hmotnosti tovaru a počtu poschodí.

2. Doprava tovaru prepravnou spoločnosťou Slovenský doručovací systém SDS :

Tovar bude doručený prostredníctvom prepravnej spoločnosti na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Dopravca nezabezpečuje vynesenie tovaru na poschodie ani inú manipuláciu s tovarom mimo vozidla. Kupujúci je vopred telefonicky prípadne e-mailom informovaný o termíne a spôsobe expedície tovaru.

Dodanie tovaru je do 48 hodín od prevzatia zásielky prepravnou spoločnosťou zo skladu.  Prepravná spoločnosť bude mať k dispozícii Vaše telefónne číslo pre prípad nezastihnutia na danej adrese. Telefonicky si môžete objednať opätovné doručenie, ktoré si s pracovníkmi prepravnej spoločnosti dohodnete. Toto druhé doručenie je zadarmo. Tovar si môžete prebrať aj na konkrétnom regionálnom depe prepravnej spoločnosti. V prípade, že  Vám v avizovaný deň prepravná spoločnosť zásielku nedoručí, neváhajte nás kontaktovať.

 

PREVZATIE ZÁSIELKY

Kupujúci má povinnosť pri preberaní zásielky od prepravnej spoločnosti dôkladne skontrolovať:

 1. Neporušenosť obalu - akékoľvek porušenie alebo mechanické poškodenie obalu svedčiace o vniknutí do zásielky. Ak došlo k mechanickému poškodeniu obalu je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade, že tovar je poškodený spísať reklamačný protokol a o celej situácii informovať predávajúceho prostredníctvom e-mailu na adrese reklamacie@nabytok-profi.sk.
 2. Počet balíkov – je potrebné zapísať do preberacieho protokolu, ktorý sa podpisuje pri preberaní zásielky.
 3. Zásielka obsahujúca sklo – ihneď rozbaliť a skontrolovať.

 

PREVZATIE DAŇOVÉHO DOKLADU

Daňový doklad (faktúra) bude kupujúcemu dodaný elektronickou poštou (prostednictvom e-mailu). Faktúra slúži aj ako záručný list, keď spolu s tovarom nie je dodaný záručný list výrobcu. V prípade potreby si môžete do 14 dní od doručenia zásielky vyžiadať kópiu zaslaného daňového dokladu.

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (VRÁTENIE TOVARU)

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu a do ďalších 14 dní je povinný tovar doručiť na vlastné náklady na adresu dodávateľa. V tomto prípade je nevyhnutné zaslať list v danej lehote, v ktorom bude písomne uvedená žiadosť o odstúpenie od zmluvy. Pre odstúpenie od zmluvy môže vyplniť a zaslať vzorový formulár, ktorý bol zaslaný v prílohe automatického potvrdenia objednávky. 

Odstúpenie od zmluvy v tejto lehote a dodržanie nižšie uvedených podmienok je garanciu vrátenia plnej kúpnej ceny tovaru.

 • kontaktujte nás e-mailom na objednavky@nabytok-profi.sk a dohodnite si spôsob vrátenia tovaru
 • peniaze za tovar budú vrátené do 14 pracovných dní  prevodom na účet   
 • náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci
 • ak tovar zasielate prostredníctvom prepravnej spoločnosti alebo pošty, odporúčame tovar poistiť ( predávajúci neručí za jeho stratu, prípadné poškodenie ).

 

V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý - niesie zámky používania, je poškodený alebo neúplný - nekompletný bez pôvodného obalu (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu) v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka, bude požadovaná  hodnota za jeho opravy a uvedenia do pôvodného stavu.

Tieto obchodné podmienky sa vťahujú na koncového spotrebiteľa. Spotrebiteľom je podľa zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len spotrebiteľ. Na firmy a právnické osoby sa vzťahujú podmienky podľa platného obchodného zákonníka. To znamená, že ak zákazník v objednávke uvedie identifikačné údaje o svojom podnikaní (IČO, DIČ alebo IČ DPH), nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

 

 

PODMIENY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Základné ustanovenia

 • Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Profi nábytok, IČ 44165684 so sídlom Považské Podhradie 401 (ďalej len: „správca“).
 • Kontaktné údaje správcu:
           Profi nábytok
           Považské Podhradie 401
           017 04  Považská Bystrica
           IČO:     46 855 050

          email: profinabytok@px.sk
          telefón: 0907 579 925

 • Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden, či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 • Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 • Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 • Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je Plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, Oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 • Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) ; poskytnutie osobných údajov je nutná požiadavka pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcu plniť, zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.
 • Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

Doba uchovávania údajov

 • Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov.
 • V prípade fakturačných údajov minimálne po dobu vyžadovanú zákonom o účtovníctve.
 • Po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 

Príjemca osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 • Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
  zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, zabezpečujúce marketingové služby.
 • Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

Vaše práva

 • Za podmienok stanovených v GDPR máte právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzení spracovania podľa čl. 18 GDPR.
  právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
  právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 • Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 • Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v papierovej podobe.

 

Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru potvrdzujete, že ste oboznámený / á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím odoslaním prostredníctvom internetového formulára. Odoslaním súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV ( ARS )

Kupijúci má od 1. februára 2016 právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na profinabytok@px.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Objednávkový formulár
Meno a priezvisko *
Adresa *
Adresa dodania *
Telefón *
E-mail *
Názov tovaru *
Variant tovaru (farba, poťah...) *
Objednávkový kód tovaru *
Množstvo *
Cena s DPH *
Cena s DPH spolu *
Súhlasím s obchodnými podmienkami *
Odpíšte text z obrázku *
verify

E-shop

© 2024 Nábytok Profi, Považská Bystrica - nábytok skladom dodanie do 3 dní • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP