Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše údaje sú spracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, a o voľnom pohybe takýchto údajov, a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

 

1. Prevádzkovateľ vašich osobných údajov

Internetový obchod s nábytkom Profi nábytok - Darina Bašová, Považské Podhradie 401, 017 04 Považská Bystrica, IČO: 46855050
DIČ: 1073376447, Obvodný úrad Považská Bystrica, číslo živnostenského registra: 330-202. Kontakt na poverenú osobu: Darina Bašová, tel. číslo +421 907 579 925, e-mail: profinabytok@px.sk

 

2. Spracúvame nasledujúce osobné údaje

 • identifikačné údaje ( meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, IČO a DIČ, ak ste podnikateľ)
 • kontaktné údaje ( telefónne číslo, e- mailová adresa, doručovacia adresa, fakturačná adresa )   
 • vaše nastavenia ( súhlas so zasielanim newslettrov )
 • údaje o vašich objednávkach ( údaje o objednanom tovare a službách, spôsobe doručenia a platobných podmienkach vrátne platobného účtu, údaje o reklamáciach )

 

3. Zdroje získania osobných údajov

 • zadaním objednávky prostredníctvom www.nabytok-profi.sk
 • zaslaním kontaktného e-mailu zadaného na stránke, profinabytok@px.sk

 

4. Účel spracovania osobných údajov

 • uzavretie a plnenie zmluvy - z tohoto dôvodu spracúvavame najmä identifikačné a kontaktné údaje, aby sme vám riadne doručili objednaný tovar a služby ( právny základ - plnenie zmluvy uzatvorenej online )
 • zasielanie newslettrov - na základe vášho súhlasu, zasielanie ponuky o novinkách a zľavách v našom e-shope

 

5. Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

v tomto prípade poskytujeme vaše údaje našim partnerom pre zaistenie platby, zabezpečenie dopravy a iných náležitosti pri vybavovaní objednávky

 • prepravnému partnerovi SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o., Cesta ku Smrečine 396/5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45497885, IČ DPH: SK2023004126
 • dodávateľovi alebo výrobcovi tovaru pre účely dodania alebo vybavenia reklamácie objednaného tovaru

 

6. Spôsob spracovania osobných údajov

 • vaše údaje spracúvame v elektornickej podobe v zabezpečenej databáze na PC poverenej osoby

 

7. Doba uchovávania osobných údajov

 • prevádzkovateľ vaše osobné údaje uchováva po dobu 10 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak
 • odvolaním, zrušením súhlasu ( za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať )

 

8. Práva pri spracovaní vašich osobných údajov

 • prístup k vašim osobným údajom, máte právo vedieť, ktoré údaje o vás evidujeme
 • právo na aktualizáciu osobných údajov, opravu, doplnenie prípadne požiadať na obmedzenie ich spracovania
 • právo na výmaz osobných údajov
 • právo na prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi. Údaje druhého prevazkovateľa treba uviesť písomne.
 • právo namietať proti spracovaniu údajov, svoj súhlas na spracovanie údajov, ktorý ste nám dali na zasielanie newslletrov môžete kedykoľvek zrušiť
 • právo podať sťažnosť máte ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade uplatnenia práva k spracovaniu vašich osobných údajov kontaktujte nás na profinabytok@px.sk.

 

9. Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Pre ich ochranu sme prijali technické a organizačné opatrenia.

10. Používanie cookies - pozrite na stránke Cookies

Vaše osobné údaje nebudú prenesené mimo EÚ.

 

 

.

 

 

 

 

 

E-shop

© 2024 Nábytok Profi - nábytok rýchlo za výhodné ceny - dodanie do 3 dní • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP